Information från barn- och ungdomsförvaltningen

Inventering samhällsviktiga arbeten

Vi inventerar vilka av er vårdnadshavare som har samhällsviktiga arbeten i syfte att vara förberedda om  regeringen skulle fatta beslut om att stänga förskolor och skolor i syfte att minska smittspridningen. Det finns i dagsläget inget sådant beslut taget men vi behöver vara förberedda om det blir aktuellt. Därför behöver vi er hjälp att inventera vilka av er vårdnadshavare som har samhällskritiska arbeten och som i så fall har behov av omsorg i form av förskola eller fritids.

-Är ni fler än en vårdnadshavare, ber vi er att komma överens om vem av er som fyller i enkäten, så att vi inte får in dubbla uppgifter om några barn.

-En enkät per barn, har ni flera barn behöver alltså enkäten fyllas i flera gånger.

-I enkäten framgår det vilka yrkesgrupper som i dagsläget definieras som samhällsviktiga av Länsstyrelsen.  

– Fyll gärna i enkäten så fort som möjligt, dock senast fredag 27 mars.

Var vänlig fyll i enkäten här:

https://digitalatjanster.sigtuna.se/formservice/formDownload?serviceName=emottagning_multi_service_sigtuna&scriptcomponent.cmtagname=trex-sigtuna-vh_viktig-cfd&service_name=vh_viktig&redirected=true

Veckobrev v. 12

Hej på er alla vårdnadshavare!

I veckan har vi arbetat med bokstaven Y på flera olika sätt. Eleverna har övat på att skriva bokstaven och skriva ord som både börjar på och innehåller bokstaven Y. I slutet av veckan har vi också övat läsförståelse kopplat till bokstaven. Eleverna har varit så duktiga på att skriva hela meningar med stor bokstav och punkt. I matematiken har vi repeterat klockan och eleverna har fått visat vad de har lärt sig. 

Som ni har hört så pratas det om att skolorna kanske kan stänga. Inför en eventuell stängning av skolorna har vi lärare förberett material som eleverna kan arbeta med hemma. Eleverna har fått med sig en mapp hem med schema, uppgifter och inlogg samt arbetsböcker och ipad. I schemat framgår det vad eleverna ska jobba med varje dag. Om skolan inte stänger ska allt material tillbaka till skolan på måndag. Materialet får man INTE arbeta med i helgen utan är bara till ifall skolan stänger! Eleverna får INTE arbeta med materialet hemma om skolan INTE stänger! Är ditt barn fortfarande hemma fast skolan är öppen nästa vecka hör av er till oss för information om vad ditt barn ska göra.

Om skolan inte stänger är det vanlig undervisning som gäller. Det betyder att barnen måste vara i skolan och delta om de inte är sjuka förstås. Idrotten de kommande veckorna kommer att vara utomhus så inget ombyte behövs för ettorna på tisdagar och torsdagar.

En uppdatering kring situationen med coronaviruset.

Med vänliga hälsningar

Matilda, Gustav, Linnéa och Melli

Veckobrev v. 11

Hej,

Vilken härlig vecka vi har haft. Vi har i vanlig ordning arbetat med veckans bokstav, som denna vecka var G. Vi har tillsammans skrivit upp så många ord på G som vi kan och oj vilket rikt ordförråd vi har tillsammans. Vi har också även denna vecka jobbat med bokstaven genom stationsarbete, vilket verkar vara mycket uppskattat hos eleverna. 

I So har vi fortsatt arbetet med källsortering och har denna vecka arbetat om tidningar- och glasåtervinning. I No har vi fortsatt prata om matens betydelse för kroppen men vi har även börjat prata om hur viktigt det är att vila. Vi har bland annat smakat på olika frukter och grönsaker och provat på att yoga. 

I tisdags var båda klasserna på kulturum och tittade på föreställningen “Sånger från Astrid”. Eleverna var engagerade under hela föreställningen och försökte sjunga med under låtarna. Vissa elever blev nog också lite förvånade när deras lärare helt plötsligt stod på scenen och sjöng och dansade inför publiken. Föreställningen var uppskattad av oss alla och hujeda mig vilka fantastiska elever som tog med sig sitt allra gladaste humör när vi gick fram och tillbaka till föreställningen!

Vi vet att många elever och föräldrar har frågor angående coronaviruset, vi hänvisar till föregående blogginlägg och till sigtuna kommuns hemsida som ständigt uppdateras. Skolan följer sigtuna kommuns rekommendationer som i sin tur följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset.

Viktiga datum:

Hälsningar, 

Matilda, Gustav, Linnéa och Melli

Information från Barn- och ungdomsförvaltningen

Uppdatering om nya coronaviruset 20-03-11

Bästa föräldrar,  

Det är många av er som kontaktar oss med frågor och funderingar och för att uttrycka er oro över coronaviruset och dess spridning. Behovet av information är stort och nyhetsrapporteringen omfattande. Vi har förståelse för den oro som framkommer och vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera informationen på kommunens hemsida.  

Kommunen och Barn- och ungdomsförvaltningen har aktiverat respektive krisgrupp för att kunna följa händelseutvecklingen och snabbt kunna agera vid ett förändrat läge. 

Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet i förskola och skola.  

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och uppmanar alla med luftvägssymtom, feber eller hosta att stanna hemma för att inte smitta andra. Detta gäller oavsett den som varit på resa eller inte, och även vid lindriga symtom.
Ditt barn ska även stanna hemma om han eller hon (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. 

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola.


Den senaste informationen från kommunen hittar ni på www.sigtuna.se 


Har ni varit på en resa i ett riskområde ska ni vara uppmärksamma på sjukdomssymptom och vid behov kontakta 1177 för rådgivning.  

Vänliga hälsningar,

Barn- och ungdomsförvaltningen

Veckobrev v. 10

Hej på er alla! 

Välkomna tillbaka efter ett skönt lov. Vi pedagoger är så glada att se er igen. Vi är nu inne i mars månad, den första vårmånaden. Veckan har bjudit på både sol, regn och snö, riktigt vårväder!

I veckan har vi arbetat med bokstaven B. Eleverna har övat på bokstaven genom stationsarbete men också genom att arbeta i vår arbetsbok. Eleverna har fått öva på hur bokstaven låter och på hur man skriver den på rätt sätt. I matematiken har vi fortsatt vårt arbete med klockan genom att repetera både halv- och heltimmar. Eleverna har varit så duktiga i allt arbete vi gjort kring klockan och de har lärt sig så mycket!

Vi har startat upp två nya arbetsområden nu efter sportlovet. I So:n har vi börjat pratat om källsortering och vi har denna vecka fördjupat oss i kompost och brännbart avfall. I No:n arbetar vi nu med kropp och hälsa. Vi kommer att gå igenom allt det som kroppen behöver för att må bra. Vi har börjat att arbeta med mat och hur och vad man ska äta för att må så bra som möjligt. 

tisdag nästa vecka 10/3  ska hela årskurs 1 gå på en föreställning “Sånger från Astrid” på Kulturum. Föreställningen börjar 8.30 och för att vi ska hinna gå dit så behöver eleverna komma tidigare. Eleverna börjar alltså skolan 7.50 denna dag. Viktigt att komma i tid så man inte riskerar att missa föreställningen! 

Föreställningen gör att eleverna i 1A inte har idrott på tisdag nästa vecka. Istället har vi idrott i helklass på torsdagen, inget ombyte behövs denna dag!

Viktiga datum:

  • Föreställning 10/3, skolan börjar 7.50

Hälsningar, 

Matilda, Gustav, Linnéa och Melli

Information från Sigtuna kommun

Information om Coronaviruset

Sigtuna kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Vi bevakar utvecklingen aktivt och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som låg för att smittan ska spridas i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest.

Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän ska eleven stanna hemma.  

När måste jag stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

  • Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då skolsköterskan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Telefonnummer: 1177

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

Vid oro och frågor hänvisas till elevhälsans medicinska insats. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen.

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats:

Birgitta Asplund, birgitta.asplund@sigtuna.se

073 6663342

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Informationsblad till resenärer som varit i områden där smittspridning sker.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Nedan info finns på kommunens webb:

När måste du stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och rest i något av de drabbade länderna eller varit i kontakt med någon som har covid-19. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då elevhälsan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset

Vänliga hälsningar,

Carmen Blom

Tf förvaltningschef