Veckobrev v. 22

Hej allihopa!

Det börjar verkligen kännas att vi är inne på de sista veckorna på vårterminen. Flera arbetsområden är i slutfasen eller har avslutat och inget nytt kommer att påbörjas. I veckan har vi i teknik arbetat med de två sista enkla maskinerna från de mäktiga fem, lutande planet och hävstången. Vi har lyssnat på en bok, tittat på en film, diskuterat och skrivit om dessa. Ett arbetsområde som varit omtyckt av såväl lärare som elever. I SO har vi fortsatt arbeta med trafiken. Eleverna har fått rita kartor som visar hur de tar sig från hemmet till skolan.

I svenska har vi arbetat med sagomattan och övat på att skriva sina egna berättelser. Arbetet med sagomattan, skapa förståelse för en berättelses struktur och öva på att skriva egna berättelser kommer vi fortsätta att arbeta med även i årskurs 2. I matematik har vi övat på sambandet mellan addition och subtraktion och att kunna kontrollera subtraktion med hjälp av addition. 

Vi vill informera om att måndagen den 8:e juni och tisdagen den 9:e juni kommer alla elever på tingvallaskolan sluta 13.30, så lägg det på minnet och skriv upp det i kalendern så att det inte blir några missar. 

Viktiga datum:

8/6 och 9/6 – Skoldagen slutar 13.30

10/6  –  Skolavslutning (mer information kommer)

Med vänliga hälsningar

Matilda, Gustav, Linnéa och Melli

Veckobrev v. 21

Hej allihopa!

En kort vecka i skolan men mycket roligt har vi hunnit med ändå!

I veckan har vi i svenskan fortsatt vårt arbete med sagor genom att titta på serien Sagomattan. Målet är att eleverna innan sommaren ska få planera sin egen saga, skriva och rita bilder till. Ett trevligt litet projekt tycker vi! I matematiken fortsätter vi med subtraktion med 10-talsövergång. Vi satsar nu på att vara klara med det kapitlet innan skolavslutningen. Eleverna har under veckan fått öva på olika regler som gäller i trafiken. Vi kommer framöver att gå en trafikpromenad tillsammans där eleverna får visa och berätta om dem regler de har lärt sig. I tekniken har eleverna denna vecka fått lära sig om uppfinningen hjulet. Många bra diskussioner om vilka föremål som har hjulet i sin konstruktion. Eleverna har även denna vecka dokumenterat hur sina solrosor såg ut som frön med rot. Kommande veckor ska vi fortsätta att dokumentera hur blommorna växer. 

I tisdags hade vi vår efterlängtade friidrottsdag med hela skolan. Skolan var uppdelad i två stora grupper, f-3 på förmiddagen och 4-6 på eftermiddagen. På måndag morgon fick eleverna möjligheten att träffa sitt lag som de skulle tävla med under tisdagen. En mycket uppskattad lektion av både barn och vuxna. Eleverna fick lära sig mer om vad en olympiad är, vilka grenar de skulle tävla i och vilket land de tillhörde. Varje lag gjorde även egna flaggor att visa upp på friidrottsdagen. På tisdagen gick alla lagen i samlad trupp upp till Midgårdsvallen där dagen skulle äga rum. Varje lag tävlade i 6 olika grenar: löpning 60m, löpning 400m, höjdhopp, längdhopp, kast med boll och frågesport. Trötta elever på vägen hem men oj vad alla kämpade på! Dagen blev väldigt lyckad och många elever var stolta över sitt engagemang och sin kämparglöd. 

Viktiga datum:

10/6  –  Skolavslutning (mer information kommer)

Med vänliga hälsningar

Matilda, Gustav, Linnéa och Melli

Veckobrev v. 20

Hej,

Den här veckan har båda klasserna lagt mycket fokus på att arbeta vidare i matteböckerna. Just nu övar vi på subtraktion med 10-talsövergång, vilket kan kännas lite klurigt. Vi ser dock att övning ger färdighet och eleverna börjar hitta strategier för att räkna med dessa tal, vilket är kul att se! I svenska har vi fortsatt sagotemat genom att titta på sagomattan. I programmet sagomattan ligger fokus på att få förståelse för en sagas uppbyggnad. Tillsammans skriver programledaren och barnen en saga utifrån kategorierna huvudperson, problem, hjälpare, lösning och avslut. Efter att vi tittat på programmet återberättar vi tillsammans sagan utifrån dessa kategorier. Senare kommer vi även skriva våra inga sagor utifrån samma struktur, vilket vi alla är mycket peppade på.

I SO har vi lärt oss om olika trafikmärken och vad de betyder. I Teknik har vi lärt oss om två av de mäktiga fem, skruven och kilen. Den första något enklare att förstå än den andra, men eleverna var mycket engagerade och kom på många olika konstruktioner där både skruven och kilen var en del.

Nästa vecka är det kort vecka, då skolan endast är öppen måndag – onsdag.

På tisdag är det tingvalla olympiaden, då kommer alla elever på skolan att ha en gemensam friidrottsdag. f-3 på förmiddagen och 4-6 på eftermiddagen. Viktigt information inför den dagen är att det är extra viktigt att komma i tid då vi tillsammans kommer gå till midgårdvallen strax efter skolan börjat. Eleverna ska vara ombytta när de kommer till skolan men kom ihåg att vi ska vara ute hela dagen så det är kläder efter väder som gäller. Ta gärna med en vattenflaska då eleverna säkert kommer vara extra törstiga efter allt hoppande och springande under dagen. Om ni har frågor tveka inte på att höra av er. 🙂

Viktiga datum:

19/5 – Friidrottsdag för hela skolan

21-22/5 – Skolan är stängd på grund av helgdag

10/6  –  Skolavslutning

Med vänliga hälsningar

Matilda, Gustav, Linnéa och Melli

Veckobrev v. 19

Hej allihopa!

Veckorna verkligen flyger förbi såhär på slutet av läsåret. 

I veckan har eleverna arbetat med de två sista bokstäverna i alfabetet, Q och W. Arbetet kring dessa bokstäver har varit lite mindre då dessa inte används så mycket i det svenska språket. Vi har istället valt att öva mer på hela alfabetet och startat upp vårt nya sagotema. Eleverna har fått titta på Svt:s program “Sagomattan” och vi har sedan tillsammans pratat om hur en saga är uppbyggd med inledning, problem, hjälpare, lösning och avslut. Eleverna är peppade på att framöver få skriva sina egna sagor.

I matematiken har vi haft diagnos på addition med 10-talsövergång och sedan börjat att räkna subtraktion med 10-talsövergång. I vårt tema om livscykler har vi denna vecka fokuserat på biet. Eleverna har fått öva på att läsa olika texter och även dela med sig om vad de läst och lärt sig om biet till de andra eleverna. Detta arbetssätt med att låta eleverna arbeta i grupper och bli experter på ett område, och sedan delge sina kunskaper till oss andra var väldigt uppskattat av både elever och lärare. Vi kommer att fortsätta arbeta på detta sätt i framtiden. För att fördjupa sig i biets livscykel har eleverna gjort “snurror” som visar vilka stadier biet går igenom för att bli ett fullvuxet bi. Ägg-Larv-Larv-Puppa-Bi! I slutet av veckan har eleverna även fått plantera sina solrosfrön, som nu hade fått små rötter, i krukor. Vi kommer att fortsätta att följa solrosens livscykel och dokumentera det vi ser.

Nästa vecka startar vi upp två nya teman. Trafik på So:n och Teknik på No:n. Eleverna kommer att få repetera hur man rör sig i trafiken på ett säkert sätt, lära sig om olika trafikskyltar och rita och skriva om sin egen väg till skolan. I tekniken kommer vi arbeta med “de mäktiga fem” som är fem enkla maskiner: skruven, kilen, hjulet, hävstången och det lutande planet. 

Viktiga datum:

19/5 – Friidrottsdag för hela skolan

21-22/5 – Skolan är stängd på grund av helgdag

10/6  –  Skolavslutning

Med vänliga hälsningar

Matilda, Gustav, Linnéa och Melli