Veckobrev v. 21

Hej!

Vilket härligt väder som avslutat den här veckan och som det ser ut just nu så ska värmen och solen stanna även nästa vecka, det tycker vi känns mycket härligt!

I veckan har vi avslutat det mycket uppskattade temat stenåldern. Vi har också tittat på det sista avsnittet av arkeologensdotter som handlar om stenåldern. Vi har skrivit faktatexter som jägarstenåldern och bondestenåldern med hjälp av nyckelordDe tre sista kommer vi titta på i början av trean då dessa handlar om bronsåldern och järnåldern som vi kommer arbeta med då.

I svenska har vi börjat skriva våra egna sagor. Vi började med att planera sagan med hjälp av stödord utifrån kategorierna huvudperson, problem, hjälpare, lösning och avslut. Sedan har vi fokuserat på att skriva inledning och problem den här veckan och kommer i nästa vecka fokusera på lösning och avslut. Dessutom övar vi på att skriva sagorna på våra iPads.

I matematik har vi fortsatt med talen 0-1000 men har nu jobbat med de sista sidorna med det den här terminen. Vi kommer pausa det arbetet nu och kommer ta vid det i början av nästa termin. Vi kommer istället arbeta med klockan under matematiklektionerna de två sista veckorna.

Viktiga datum:

8/6 2A utflykt till Naturskolan (OBS se ändrat datum)

10/6 2B utflykt till Naturskolan

11/6 skolavslutning 

Hälsningar

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 20

Hej allihopa!

Sommaren och skolavslutning närmar sig med stormsteg! Nu väntar bara tre veckor kvar av vårterminen i årskurs 2 för våra elever.

Denna vecka har vi återupptagit arbetet med stenåldern genom att lära oss mer om den yngre stenåldern, bondestenåldern. I slutet av veckan har vi tränat på att jämföra jägarstenåldern och bondestenåldern både genom att använda en tidslinje och Venndiagram. Eleverna har även fått göra egna stenåldershalsband av lera. Vi tog inspiration från de halsband av djurtänder som människorna hade på den tiden. Eleverna fick själva göra tänder av lera som vi framöver ska trä upp på fina band!

I matematiken arbetar vi fortfarande med hundratal, tiotal och ental. I veckan har vi övat på vilket tal som kommer före och efter inom talområdet 0-1000. Eleverna har även fått öva på att jämföra tal inom detta talområdet. I svenskan fortsätter vårt tema med sagor. Denna vecka har fokus legat på att skapa en saga tillsammans i par. Eleverna fick med hjälp av en tärning och ett arbetsblad skapa en saga tillsammans med huvudperson, plats, problem, hjälpare, lösning och slut. Eleverna både skrev och illustrerade sina sagor. Detta arbete engagerade verkligen eleverna och vilka fina sagor det blev!

Viktiga datum:

8/6 2A utflykt till Naturskolan (OBS se ändrat datum)

10/6 2B utflykt till Naturskolan

11/6 skolavslutning 

Hälsningar

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 19

Hej allihopa!

Kort vecka vilket också betyder lång helg!

Eftersom det endast var skola tre dagar denna vecka så pausade vi vårt arbete med stenåldern för att lägga all fokus på matematik och svenska. Vi har i matematiken repeterat tiotal och ental och introducerat hundratal. Vi blev glada när vi insåg att många elever befäst kunskapen och ental och tiotal och snabbt kunde anamma hundratalets betydelse. Det nya kapitlet i matteboken heter “talen 0-1000” och det är vad vi kommer fokusera på fram tills sommarlovet. I svenska har vi bland annat börjat arbeta med att läsa och skriva sagor. Vi läste tillsammans en saga i klassen med syfte att hitta huvudperson, problem, hjälpare, lösning och avslut i sagan. Sedan återberättade vi sagan utifrån dessa delar. I veckan har vi också tagit vara på det fina sommarvädret och haft några lektioner lektioner utomhus, vilket varit mycket uppskattat av eleverna.

Viktiga datum:

9/6 – 2A utflykt till naturskolan

10/6 – 2B utflykt till natur skolan

11/6 – Skolavslutning

Hälsningar,

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 18

Hej allihopa!

Första veckan i maj har bjudit oss på allt annat än varmt vårväder. Vi vill påminna om att det är extra viktigt att eleverna har regnkläder veckor som denna. Eller alternativt torra kläder att byta om till.

I matematiken har vi fortsatt att öva på multiplikation med 3:ans tabell och 4:ans tabell och i slutet av veckan har eleverna fått visa vad de lärt sig under de senaste veckorna. Under nästa vecka börjar vi med det nya området “talen 0-1000”. Vi kommer att repetera tiotal och ental och även introducera hundratalen. 

I So:n fortsätter vi med vårt nya tema stenåldern. Eleverna har lärt sig massor om hur man levde på den här tiden, vad man åt och hur man bodde. Som en del i temat tittar vi på programserien “Arkeologens dotter” vilket är oerhört uppskattat av eleverna. Vi har hittills fokuserat på den äldre stenåldern, även kallad jägarstenåldern och i slutet av den här veckan introducerar vi den yngre stenåldern, bondestenåldern. Eleverna har under veckan fått göra sina egna runstenar med hjälp av runskrift. Väldigt intressant att få skriva nästan hemliga meddelanden tyckte eleverna!

Viktiga datum:

13/5 RÖD DAG, skola och fritids stängt

14/5 KLÄMDAG, skolan stängd men fritids öppet som vanligt

Vi önskar er en trevlig helg!

Vänligen, 

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny